Posted on Leave a comment

A New Survey of Universal Knowledge

A New Survey of Universal Knowledge 2021-2compressed
A New Survey of Universal Knowledge 2021-2compressed

עץ בונזאי יבש, שתול לכרך 18 (צמחים) של אנצקלופדיה בריטניקה.

שם העבודה “A New Survey of Universal Knowledge” הוא כותרת הכרך האמור, והומאז’ לעץ הדעת.

ביצירה זו באתי להדגיש את הקשר הבל-ינותק שבין העץ, כאלמנט גולמי בתעשיית הנייר, לבין האנצקלופדיה, מקור ידע, בה “שתלתי” את הבונזאי – “עץ-הדעת”, אשר יבש ומייצג עימו את התפתחות החברה שלנו;

בה ככל שאנו גדלים והופכים לחברה דיגיטלית,

אנציקלופדיות וספרים רבים הופכים למיותרים ומושלכים החוצה.

אני גואל אותם מהפיכתם לפסולת מתה, ונותן להם תוחלת חיים נוספת, הפעם – כיצירות אמנות.

Leave a Reply

Your email address will not be published.