Posted on

Tohe Uboheh (Wondering and Staring)

ToHu VaBoHu (Chaos)
ToHu VaBoHu (Chaos)

M. Gordon, ToHu VaBoHu (Chaos), 2020, 80X120X5 cm , 35± Kg , Paper (in a wooden frame).

תוהה ובוהה הינו המצב האישי שלי כאומן העומד בפני האנדרלמוסיה הפנימית כבן אנוש לדרמה החיצונית בעידן המתעתע בנו לאחרונה. ביצירה ריבוי מסרים ופרטי פרטים אשר מצד אחד מתחברים לנרטיב הבריאה (תהו ובוהו) ומהצד השני עוסקים בפירוק שקיים כיום בעולם בכל תחומי החיים. “מה היא מידת האדם?” האם לי כיוצר וליצירותי ישנה השפעה על העולם החיצוני שהוא מעבר לסביבתי הקרובה או הפנימית.
העבודה מורכבת מאלפי חלקים שהם שאריות של עבודות משנים עברו וכולן חלק מסדרה נרחבת של עבודות נייר. תוהה ובוהה במבוכיי נפשי, מעין לבירינט של מחילות שמפרקות קטעים ופרקים בחיינו אשר חודרים לעומקים שאני כיוצר והצופה בהן כישות עצמאית אובייקטיבית יכולים להסתתר ולהסתחרר בסוג של אורבניות מדומה.

Chaos is available for purchase at Saatchi Art