Posted on Leave a comment

ZORO

ZORO

2021

32X30X9

חומרים:
שיש,
פלדת
שריון
,
משקולת
מאזניים
.

שוקלת
כ
40
קג

זורו” – לוחם צדק, גיבור תרבות במסכה.

זורו היא דמות בדיונית ספרותית ששימשה השראה לדמויות של גיבורי העל. בעבודה תלת מימדית זו נתתי ביטוי לחומר שממנו נעשו המלחמות והיא מורכבת על בסיס שיש, החומר ממנו מורכבים הזכרונות של הנותרים. העבר האנושי נבנה על גבי מלחמות, בעיקר במדינתנו, כך שעבודה זו היא סוג של אנדרטה למין האנושי ודרך הישרדותו בנסיון לבנות עולם חדש אשר המלחמות אינם עוד חלק בו. האם ניתן לשנות את ראיית העולם הסבורה כי כל דאלים גבר“? “זורושהיה לוחם צדק השתמש אף הוא באלימות בכדי למגר את כוחות הרשע. האם נוכל כאנושות לצאת ממעגל אלימות זו ולפעול כחברה מכילה, אוהבת, תומכת ושיוויונית?